Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 στις 13:30μ.μ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 με ώρα έναρξης 13:30μ.μ στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για   συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό  θέμα της ημερήσιας  διάταξης.

4-2023 Τακτική δια ζώσης