Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 21-08-2023 στις 12:30μμ

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔΙΦ.2.9Ι85ΙΙ28Ι3ΙΙ -8-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ) του Υπουργείου Εσωτερικών, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταβολής των αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων είναι έως 23-8-2023.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 12:30 έως τις 13:30 αντίστοιχα  και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή των απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedrosds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

πρόσκληση Δ.Σ. 31-2023- Κατεπείγουσα δια περιφοράς