ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες  09-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ: 10

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
 και  κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών

Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

σας καλούμε:
σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την Τετάρτη στης 14-06-2023 και ώρα 20:00