ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σέρρες  12-6-2023
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                              ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 ΤΗΛ.23213-50113

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,

– την αρ. 184/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

– το άρθρο 5, παρ. 5 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Σας προσκαλούμε σε Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 με ώρα έναρξης 13:30μ.μ στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο.