ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 17-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σέρρες 11-01-2024
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                     Αρ. Πρόσκλ: 1

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ. Νικόλαο Φρυδά Αντιδήμαρχο “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
σας καλούμε
σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την Τετάρτη στις 17-01-2024 και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: