ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 12-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 12 Ιανουαρίου 2024 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ.: οικ.1220
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-θρο 77 του ν.4555/2018,
β) τις διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) και
γ) τις υπ’ αριθμ. 02/2024 & 20/2024 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 2η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:30΄, στην πρώην αί-θουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: