ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  για 16-10-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 11-10-2023
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ: 17

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
σας καλούμε
σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την Δευτέρα στης 16-10-2023 και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: