Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες συστέγασης των: 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες συστέγασης των: 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων της πόλεως των Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση τους όρους εκμίσθωσης, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 551/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο 6 – Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών – τηλ. επικοιν.: 23213-50153 (κα. Δομουχτσή Μαρία).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2023 Ο.Ε.

Attachments