1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια τόνερ, μελανιών, γραφικής...

Προμήθεια τόνερ, μελανιών, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

Ο Δήμος Σερρών διακηκρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τόννερ και μελανιών φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών» {234126}, προϋπολογισμού 81.357,00€ χωρίς ΦΠΑ και 100.882,68€ με ΦΠΑ και «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού χαρτιού Α4» {234128}, προϋπολογισμού 29.645,00€ χωρίς ΦΠΑ και 36.759,80€ με ΦΠΑ, συνολικού ποσού 111.002,00 € χωρίς ΦΠΑ και 137.642,48 € με ΦΠΑ., για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 05/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 23/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 27/10/2023.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ