ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 25-7-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σέρρες 21-7-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 25100
ΤΗΛ. 23213/50113
Αριθμ. Προσκ. 12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη
– τις διατάξεις της παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
– την υπ΄αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 τεύχος ( Α 91 )
– την υπ΄αριθμ. 488/35496/24-4-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/9-7-2022τεύχος Α΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μετά από αναβολή της 11ης Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ σύμφωνα με το Πρακτικό 5/2023 (Α.Π. 23825/18-7-2023),Συνεδριάζουμε εκ νέου με νέα θέματα ως επίσης και με τα θέματα που αφορούσαν την θεωρημένη ως μη διεξαχθείσα συνεδρίαση, και
Σας προσκαλούμε εκ νέου στην 12η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 και ώρα 11:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

12-2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ