ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 7/2023

ΘΕΜΑ: «Συντήρηση του δαπέδου του κτηρίου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών».