ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 2-6-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες 29-5-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Π                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:18459
ΤΗΛ. 23213/50113
Αριθμ. Προσκ .8

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη

– τις διατάξεις της παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
– την υπ΄αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/9-7-2022τεύχος Α΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλούμε στην 8η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: