ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 24-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σέρρες 16 Ιουλίου 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 7
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα `

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2020 και ώρα 10:30 π.μ.στην (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής με θέματα: