ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 20-7-20

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σέρρες 15-07-2020
              ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρόσκλ: 8

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
σας καλούμε
σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 20-07-2020 και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: