1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών...

Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», προϋπολογισμού 208.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.036,00€ με ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 195991, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 21/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μέχρι την 23/07/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 27/07/2023.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Attachments