ΑΠΟΦΑΣΗ 817-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 915_2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 817-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 915_2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τροποποίηση της αρ 915/2022 απόφασης Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ