ΑΠΟΦΑΣΗ 818-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 214-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 818-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 214-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Τροποποίηση της αρ 214/2022 απόφασης Δημάρχου περί Τροποποίηση της αρ. 1015/32309/30-09-2021 Απόφασης Δημάρχου με θέμα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ