Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα παροχής επιστημονικής βοήθειας και υποστήριξης της δημοτικής αρχής