Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων