ΟΠΑΚΠΑ – Μίσθωση ακινήτου

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών διακηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση από τον ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών, ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, κατάλληλου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων παιδικού σταθμού σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές Παιδικών σταθμών και κατάλληλου για  άμεση χρήση του από τον ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.