Απόφαση 970 / 2018 Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.

Απόφαση 970 / 2018 Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.

Η εφαρμογή του θ’ αρχίσει από την ημέρα έγκρισης του, την δημοσίευση της παρούσης στον τακτικό τύπο και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.serres.gr