ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗN ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΗN ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”
ΣΤHN ΠΟΛΗ ΠΟΤΣΔΑΜ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στις 3-5 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πότσδαμ της Γερμανίας η 5η Εκδήλωση/Συνάντηση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (με ακρωνύμιο “EdUcade”), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σερρών μαζί με φορείς/οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις χωρών, όπως η Ισπανία (Μαδρίτη), η Πολωνία (Βαρσοβία), η Σερβία (Βελιγράδι), η Γερμανία (Πότσδαμ) και η Βουλγαρία (Βελίκο Τίρνοβο). Το συγκεκριμένο έργο συγκεντρώνει πολίτες, κυρίως νέους/ες (ηλικίας 18-30 ετών) από διάφορες χώρες με στόχο την προώθηση της έρευνας και του διαλόγου σχετικά με ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη.

Το κύριο θέμα της Εκδήλωσης του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” ήταν “Οι δημοκρατικές επαναστάσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 1989 και η πτώση του τείχους του Βερολίνου”. Συντονιστής της εν λόγω εκδήλωσης ήταν ο μη κυβερνητικός οργανισμός Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.v./BBAG e.v. (Berlin Brandenburg Association for International Affairs).
Τον Δήμο Σερρών στην αποστολή στην πόλη Πότσδαμ της Γερμανίας εκπροσώπησαν ο κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, καθώς και νέοι, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην τοπική ομάδα εργασίας του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, όπως: Αθανάσιος Αναστασιάδης, απόφοιτος Α.Π.Θ. Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Μιχάλης Τζαχείλης/φοιτητής Α.Π.Θ. Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αναστάσιος-Φώτιος Τσοχατζίδης/φοιτητής Α.Π.Θ. Τμήματος Νομικής.

Κατά την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης, έγινε μία σύντομη παρουσίαση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, των εταίρων και των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, έγινε από την ομάδα των Γερμανών εταίρων (του διοργανωτή της εκδήλωσης) η παρουσίαση του κεντρικού θέματος “Οι δημοκρατικές επαναστάσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 1989 και η πτώση του τείχους του Βερολίνου”.
Οι νέοι/συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της εκδήλωσης, εστιάζοντας σε πρόσωπα που έζησαν το 1989 και διαδραμάτισαν ρόλο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε τη μορφή εργαστηρίου με ποικίλες δραστηριότητες, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι εταίροι του έργου, σύμφωνα με την ατζέντα του προγράμματος, περιηγήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης που συνδέονται με γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περιοχή το 1989. Την τελευταία ημέρα της συνάντησης έγινε αναφορά στον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών στο πλαίσιο του έργου καθώς επίσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, βάσει της σχετικής ατζέντας, να επισκεφτούν το Tränenpalast (Palace of Tears) στο Βερολίνο.

Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, “η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύει τις σχέσεις του δήμου μας με άλλες πόλεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε δημιουργικά αντλώντας εμπειρίες και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να ενδυναμώσει έμπρακτα τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα δρώμενα του δήμου και αποτελεί εφαλτήριο για τον ενεργό ρόλο νέων του δήμου μας σε διακρατικές δράσεις”.