Οι Συνεδριάσεις Νο 26 και Νο 27 του ΔΣ, ζωντανά στο YouTube