Δήμος Σερρών Κληροδότημα I. Αποστολίδη – Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Ακινήτου

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ I. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Σερρών διαχειριστής του κληροδοτήματος I. Αττοστολίδη που
εδρεύει στις Σέρρες επί της οδού Μεραρχίας 1 και νόμιμα εκπροσωπείται.

Ανακοινώνει την μίσθωση ενός ισογείου καταστήματος, εμβαδού 17,48 τ.μ.
και ενός γραφείου ή καταστήματος σε όροφο, εμβαδού 15,13 τ.μ.
που βρίσκεται στις Σέρρες, επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου 10.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ