1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. Λογοδοσία Δημάρχου
 6. /
 7. Κείμενο Λογοδοσίας Δημάρχου έτους...

10η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στην δέκατη προτεραιότητα περιλαμβάνεται η Καθαριότητα – Διαχείριση Απορριμμάτων

Στην προτεραιότητα μας αυτή διατυπώνουμε ότι για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-2019, δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων με την προμήθεια και άλλων κάδων ανακύκλωσης, σύμμεικτων απορριμμάτων, προμήθεια και άλλων απορριμματοφόρων.

Κατά το έτος 2017 τοποθετήσαμε ακόμη 390 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, σε μονοκατοικίες της περιοχής ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ, συνεχίζοντας την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος που ξεκινήσαμε το έτος 2015 με την τοποθέτηση 150 μικρών κάδων στη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα, με στόχο την απομάκρυνση των μεγάλων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων από τους δρόμους, για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου και παράλληλα την επίτευξη εξοικονόμησης καυσίμων και εργατοωρών. 
{gallery}logo2017/p10/1{/gallery}

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους αποφασίσαμε επίσης την προμήθεια ακόμη 2.500 μικρών κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων προϋπολογισμού 145.000 ευρώ για την τοποθέτηση σε μονοκατοικίες κι άλλων περιοχών.

Στους κάδους ανακύκλωσης προσθέσαμε κατά το έτος 2017 ακόμη 100 κάδους ανακύκλωσης.

Κατά το έτος 2017 ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την προμήθεια ακόμη πέντε απορριμματοφόρων, τα οποία ήδη προμηθευτήκαμε (τα τέσσερα απορριμματοφόρα προϋπολογισμού 520.000 ευρώ από ιδία έσοδα του Δήμου και το ένα απορριμματοφόρο μέσω χορηγίας του ΤΑΠ). Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε μέσω προγράμματος κατά τη θητεία 2011-2014 δύο καινούργια απορριμματοφόρα.
{gallery}logo2017/p10/2{/gallery}

Δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας μας προσθέσαμε επτά απορριμματοφόρα στον τομέα της καθαριότητας.

Ξεκινήσαμε επίσης τη διαδικασία, μέσα στο 2017, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχημάτων προϋπολογισμού 150.000 ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα των πεζοδρόμων (τα δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι με καρότσα, το ένα για το πλύσιμο των πεζοδρόμων και το άλλο έχει μια μικρή σκούπα).

Η δημοτική αρχή δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ανακύκλωσης, μετά τη λειτουργία του πρώτου άτυπου πράσινου σημείου στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣ.Δ.Α.) και του αναθεωρημένου περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) , εκπόνησε κατά το έτος 2017 το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Σερρών  με στόχο:

 • την κατασκευή πρασίνου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σερρών
 • τη δημιουργία δέκα (10) δορυφορικών πράσινων σημείων σε επίπεδο γειτονιάς που θα λειτουργούν συμπληρωματικά του Κεντρικού Πράσινου Σημείου
 • προμήθεια κίτρινων κάδων για τη χωριστή συλλογή χαρτιού από τις δημόσιες υπηρεσίες
 • προμήθεια απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων
 • κατασκευή υπόγειων κάδων
 • επέκταση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης
 • δημιουργία αδειοδοτούμενου χώρου προσωρινής αποθήκευσης πράσινων δημοτικών αποβλήτων όπου παρέχεται υπηρεσία για τον τεμαχισμό τους και τη διάθεση του τελικού προϊόντος προς κομποστοποίηση ή καύσιμη ύλη.

Κατά το έτος 2017 εγκρίθηκε η πρόταση με τίτλο “ Πράσινες Θέσεις Εργασίας στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων” προϋπολογισμού 158.000 Ευρώ που υποβάλαμε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Η πρόταση αφορά την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με μέτρα και υποδομές για τη διαλογή και την κομποστοποίηση “πράσινων” απορριμμάτων. Τη διαχείριση “πράσινων” αποβλήτων θα αναλάβουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους Δήμους και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, παράλληλα θα παράγεται προϊόν κομποστοποίησης το οποίο θα αποτελεί ένα οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας για τους γεωργούς της περιοχής.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος ο Δήμος Σερρών δημιούργησε και καθιέρωσε το θεσμό ECO FESTIVAL, τον οποίο υλοποιεί κάθε χρόνο στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων ο Δήμος Σερρών  την τοποθέτησε 34 κοντέινερς στα χωριά και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και τη μεταφορά τους σε πιστοποιημένο ιδιωτικό χώρο ανακύκλωσης ογκωδών αντικειμένων.

Τοποθετήθηκαν επίσης 150 κάδοι κομποστοποιήσης και 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα.

Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος αξίζει να θυμηθούμε ότι λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις και υλοποιήθηκαν τα εξής:

 • Κλείσιμο του ΧΥΤΑ Μετοχίου από το Δήμο Σερρών, εκπόνηση μελέτης για την αποκατάστασή του προϋπολογισμού 2.500.000 Ευρώ) και παράδοσή του στον ΦΟΔΣΑ.
 • Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου από την τότε Εταιρία Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών(ΕΣΑΝΣ) με Πρόεδρο το Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη. Αξίζει να υπενθυμίσουμε στους Σερραίους πολίτες, ότι η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου υλοποιείται με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με απόφαση του τότε Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ με πρόεδρο τον Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη. Για την υλοποίηση του εργοστασίου με ΣΔΙΤ ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης δέχτηκε μεγάλη πολεμική και αντιδράσεις εντός και εκτός αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου και πάλι από τους γνωστούς σε όλα αντιδρώντες.

Ο Δήμος Σερρών κατά το έτος 2017 στο θεσμό «Βραβεία καλυτέρων πόλεων» βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο, στην κατηγορία της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο Δήμος Σερρών το Σεπτέμβριο του 2014 κέρδισε το πρώτο βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΕ) για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

"Κείμενο Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2017" table of contents

 1. Κείμενο Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2017
 2. Page 2
 3. Page 3
 4. Page 4
 5. Page 5
 6. Page 6
 7. Page 7
 8. Page 8
 9. Page 9
 10. Page 10
 11. Page 11
 12. Page 12
 13. Page 13
 14. Page 14
 15. Page 15
 16. Page 16
 17. Page 17