ΟΠΑΚΠΑ – Συνεδρίαση Δ.Σ.

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                   ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                                 
 
Tαχ Δ/νση   :Βενιζέλου 139                                            Σέρρες 26-4-2017
Ταχ. Κωδ      :62125                                                           Αριθ. προσκ : 9
Τηλέφωνο    :23210-22487 (Εσωτ.1)
Αρ.συσκ.Τηλ/τυπιας:2321022472  
Ηλεκτρον.Διεύθυνση:opakpa@otenet.gr 
Πληροφορίες: Tσαρδάκης Ιωάννης … Περισσότερα

ΟΠΑΚΠΑ – Πρόσκληση Δ.Σ.

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Tαχ Δ/νση :Βενιζέλου 139  
Ταχ. Κωδ :62125 
Τηλέφωνο :23210-22487 (Εσωτ.2)
Αρ.συσκ.Τηλ/τυπιας:2321022472
Ηλεκτρον.Διεύθυνση:opakpa@otenet.gr
Πληροφορίες: Τσαρδάκης Ιωάννης

Σέρρες 23/9/2016

Αριθ. προσκ.: 34

 Προς τα μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.… Περισσότερα