Απόφαση 478/2018  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο πλαίσιο του έργου:¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Σερρών έτους 2018

Απόφαση 478/2018  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο πλαίσιο του έργου:¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Σερρών έτους 2018¨.

Η εφαρμογή του θ’ αρχίσει από την ημέρα έγκρισης του, την δημοσίευση της παρούσης στον τακτικό τύπο και την ανάρτηση της στην … Περισσότερα

ΟΠΑΚΠΑ – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” περιόδου … Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Προκηρύσσουμε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου, εννεαετούς διάρκειας, στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του 5ου Λυκείου Δήμου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.30 , στο γραφείο των Σχολικών επιτροπών … Περισσότερα

Χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 295/2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’αριθμ.22/15-1-1980 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών,

 … Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βενιζελου 139, Σέρρες
Ταχ. κωδ.: 62125

Πληροφορίες: Δαγκούλη Κυριακή
Τηλέφωνο: 2321022487  (Εσωτ.4)
Fax: 2321022472
Email: opakpa@otenet.gr

 
Σέρρες, 02/05/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ –ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ

Περισσότερα

Ανακοίνωση Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων σχετικά με την Οστεοφύλαξη

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. – Α.
Τηλέφωνο: 23210 22584

 
Σέρρες, 24/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου

Περισσότερα