Ανακοίνωση Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων σχετικά με το ΑΦΜ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. – Α.
Τηλέφωνο: 23210 22584

 
Σέρρες, 24/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑΦΗ, ΕΚΤΑΦΗ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗ

Περισσότερα

Λήξη προθεσμίας και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων»

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100
ΤΗΛ: 2321350160, FAX: 2321052785
URL: www.serres.gr
email: tsakiridis@serres.gr

ΘΕΜΑ:«Λήξη προθεσμίας και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».

Ο … Περισσότερα

Λήξη προθεσμίας και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100
ΤΗΛ: 2321045515, FAX: 2321047927
URL: www.serres.gr
email: kathariotita@serres.gr

ΘΕΜΑ: «Λήξη προθεσμίας και αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων 100% τετράκυκλων … Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100
ΤΗΛ: 2321350160, FAX: 2321052785
URL: www.serres.gr
email: tsakiridis@serres.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων».

Ο Δήμος Σερρών, Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων 100% τετράκυκλων οχημάτων»

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100

ΤΗΛ: 2321045515, FAX: 2321047927

URL: www.serres.gr

email: kathariotita@serres.gr

 

Ο Δήμος Σερρών, με ειδική πρόσκληση για ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή των οικονομικών φορέων που αναρτάται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Περισσότερα

Ανακομιδή των οστών (εκταφή)

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. – Α
Τηλ: 2321022584
 
Σέρρες, 08/02/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 6.1 του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΤΥ
 
Σέρρες, 18/1/2018

Αρ. πρωτ: 2513

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων,  που επιθυμούν να εγγραφούν

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΤΥ
 
Σέρρες, 18/1/2018

Αρ. πρωτ: 2511

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν
Περισσότερα