ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου βουστασίου με αύξηση δυναμικότητας από 199 σε 240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 110 μόσχων πάχυνσης, που είναι εγκατεστημένη στα υπ αριθμό 3557, 3558, 3559, συνολικού εμβαδού 17.709,13 τ.μ του αγροκτήματος Σερρών του Δήμου Σερρών Π.Ε. Σερρών», (ΠΕΤ:2302908427).