ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκμίσθωση αγροτεμαχίου του αριθμ. 895γ δημοτικού αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 1421γτ.μ. για μακροχρόνια χρήση.