ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2023 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 5/2023

ΘΕΜΑ: «Επούλωση λάκκων του οδοστρώματος εντός της Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών»