ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη στην οδό Θέμιδος 3 στις Σέρρες».