ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2022 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 9/2022

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός των καναλιών περιμετρικά της τοπικής κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών καθώς και των καναλιών που καταλήγουν στη Μπέλιτσα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9-2022 Καθαρισμός των καναλιών περιμετρικά της κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών