ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2022 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 8/2022

ΘΕΜΑ: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

απόφαση 8-2022 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ