ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 8/2023

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός των καναλιών περιμετρικά της τοπικής κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών καθώς και των καναλιών που καταλήγουν στη Μπέλιτσα»