ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 9/2023

ΘΕΜΑ:«Διαπλάτυνση, έλεγχος και συντήρηση της καταλληλότητας των γεφυρών, στη Μπέλιτσα και στον Καταρράκτη»