Απόφαση 71/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 71 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή σχετικά με το θέμα “Υποβολή του πρακτικόυ 1/9/2020 του Δ.Σ. για επανεξέταση θεμάτων που αφορούν προτάσεις διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών”