Απόφαση 67/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμoδότηση για το θέμα “Χορήγηση άδειας τοποθέτησης υπαίθριων δανειστικών βιβλιοθηκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης”.