Απόφαση 66/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 66 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή σχετικά με το θέμα “Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 315 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων για την λειτουργία επιχείρησης παραγωγής φυτικών καλλυντικών προϊόντων”.