ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ πού βρίσκεται στην οδό Τέρμα Μεραρχίας ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Θεοδώρου”