ΑΠΟΦΑΣΗ 49/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 49 /2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ στην οδό Κουντουριώτου 13 στις Σέρρες».

49-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Μ.Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ