ΑΠΟΦΑΣΗ 50/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 50 /2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Αυρηλίου στην οδό Κουντουριώτου 16 στις Σερρες».

50-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Μ.Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ