ΑΠΟΦΑΣΗ 48/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 48 /2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΤΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στον Αγιο Ιωάννη”.

48-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Μ.Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣΙΟΥ ΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ