ΑΠΟΦΑΣΗ 47/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:«Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αντριας στην οδό Κ.Καραμανλή 20».

47-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Μ.Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑ