ΑΠΟΦΑΣΗ 46/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών κόμβων» εντός του αστικού ιστού της πόλης Σερρών Δ. Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ”.

46-2022 Γνωμοδότηση για την μελέτη περιββαλοντικών επιπτώσεων του έργου κατασκευής νέας γέφυρας Τσέλιου