ΑΠΟΦΑΣΗ 34/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ. 56.30 πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Κουντουριώτη 15 1ιδιοκτησιας ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Αυρηλίου»