ΑΠΟΦΑΣΗ 33/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ. 56.30 ,56,10, 47.24 πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Κουντουριώτη 16 1ιδιοκτησιας ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Αυρηλίου»,