ΑΠΟΦΑΣΗ 32/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘’Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων’’ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών».