ΑΠΟΦΑΣΗ 35/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 35 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ. 56.30 ,56,10, 47.24 πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Κουντουριώτη 13 1ιδιοκτησιας ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Αυρηλίου»