Απόφαση 3/2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης